TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu thủ tục hành chính

* Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết

Tìm thấy 10525 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục chứng thực di chúc Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

5 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
7
2
5
6
3
 Đang online: 179