TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7727162000989

Họ tên người nộp: Trần Thị Chiên
Tổ chức/Cá nhân: Trần Thị Chiên
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú Đông
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng Người khuyết tật đặc biệt nặng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 08/04/2021
Ngày hẹn trả: 21/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
9
8
8
5
9
 Đang online: 162