TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7627132001672

Họ tên người nộp: Ngô Văn Ty
Tổ chức/Cá nhân: Ngô Văn Biên
Địa chỉ: ấp Nam Hưng
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 20/01/2021
Ngày hẹn trả: 07/04/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
7
2
2
8
3
9
 Đang online: 797