TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 489200311569939

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Bộ phận Tư pháp Phường 8
Địa chỉ:
Lĩnh vực: Hộ Tịch
Tên hồ sơ:
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 01/08/2020
Ngày hẹn trả: 04/08/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
7
2
4
2
9
 Đang online: 161