TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 426831052219517

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
Địa chỉ:
Lĩnh vực:
Tên hồ sơ:
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 31/07/2020
Ngày hẹn trả: 04/08/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
7
2
5
5
2
 Đang online: 176