TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2230681901378

Họ tên người nộp: NGUYỄN TẤN HƯNG
Tổ chức/Cá nhân: NGUYỄN TẤN HƯNG
Địa chỉ: LONG HÒA
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 08/04/2021
Ngày hẹn trả: 13/04/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
9
9
2
6
1
 Đang online: 208