TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2230651902732

Họ tên người nộp: PHAN ĐÌNH TÙNG
Tổ chức/Cá nhân: PHAN ĐÌNH TÙNG
Địa chỉ: VĨNH HÒA
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 08/04/2021
Ngày hẹn trả: 13/04/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
9
9
0
5
1
 Đang online: 187