TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2028182003596

Họ tên người nộp: HỒ THỊ THANH TUYỀN
Tổ chức/Cá nhân: HỒ THỊ THANH TUYỀN
Địa chỉ: Ấp Diêm Điền
Lĩnh vực: Hộ Tịch
Tên hồ sơ: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 08/04/2021
Ngày hẹn trả: 13/04/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
9
9
5
7
0
 Đang online: 204