Thủ tục hành chính


Đơn vị
Lĩnh vực
Tên thủ tục
Từ ngày
Đến ngày

Tìm thấy 2105 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đã giải quyết Chưa giải quyết
1 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực 10217 9633 584
2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp 6885 6775 110
3 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp. Đường bộ 4407 4402 5
4 Thông báo hoạt đông khuyến mại Xúc tiến thương mại 4153 3884 269
5 Đăng ký khai sinh Hộ tịch 3781 3444 337
6 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ 3008 2653 355
7 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai 2998 2252 746
8 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Đất đai 2600 2135 465
9 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch 2426 2396 30
10 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch 2385 2163 222
11 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ 1655 1655 0
12 Đăng ký kết hôn Hộ tịch 1524 1395 129
13 Thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Đất đai 1507 855 652
14 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực 1290 1243 47
15 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai Chứng thực 1252 1201 51
16 Thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Đất đai 1252 592 660
17 Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh 1240 1154 86
18 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai 1229 797 432
19 Đăng ký khai tử Hộ tịch 1069 958 111
20 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Bảo Trợ Xã Hội 1061 962 99

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
1
7
8
0
2
1
 Đang online: 77