THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ KHÔNG GIẢI QUYẾT

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 9916292010038 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916292010038 TB_TREHAN
2 9916292010001 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916292010001 TB_TREHAN
3 9916292009546 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916292009546 TB_TREHAN
4 9916292009388 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916292009388 TB_TREHAN
5 9916282002067 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916282002067 TB_TREHAN
6 9916282002094 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916282002094 TB_TREHAN
7 9916292008927 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916292008927 TB_TREHAN
8 9916292008936 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916292008936 TB_TREHAN
9 9916402001200 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916402001200 TB_TREHAN
10 9913202000015 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9913202000015 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
5
6
4
9
1
3
 Đang online: 28