THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ VĂN THỐNG đăng ký lại khai sinh cho LÊ VĂN THỐNG Hộ tịch UBND Xã Minh Diệu
2 Nguyễn Quốc Linh Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Quốc Linh Hộ tịch UBND Xã An Phúc
3 Du Thành Công Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho Du Thành Công Chứng thực UBND Xã Vĩnh Hậu
4 nguyễn quốc việt Đăng ký khai sinh cho nguyễn quốc việt Hộ tịch UBND Xã Long Điền Đông A
5 Nguyễn Thanh Sơn Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho Nguyễn Thanh Sơn Chứng thực UBND Xã Vĩnh Hậu
6 TRẦN VĂN PHỤNG chứng thực hợp đồng thế chấp QSDĐ, hợp đồng ủy quyền cho TRẦN VĂN PHỤNG Chứng thực UBND Xã Vĩnh Thanh
7 nguyễn quốc việt Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho nguyễn quốc việt Hộ tịch UBND Xã Long Điền Đông A
8 trần văn toàn Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho trần văn toàn Hộ tịch UBND Phường 1
9 TRẦN VĂN PHỤNG Chứng thực bản sao CMND, hộ khẩu cho TRẦN VĂN PHỤNG Chứng thực UBND Xã Vĩnh Thanh
10 nguyễn thị lài Đăng ký khai sinh cho nguyễn thị lài Hộ tịch UBND Xã Long Điền Đông A

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
1
7
7
9
3
3
 Đang online: 17