THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 1602201900409 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH SANOFI - AVENTIS VIỆT NAM bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1602201900409 TB_TREHAN
2 2310742001088 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Văn Kình bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2310742001088 TB_TREHAN
3 1101281900337 Đề nghị chủ hồ sơ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN GIÓ HÒA BÌNH 1. bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101281900337 TB_TREHAN
4 0311442003327 Đề nghị chủ hồ sơ Trương Thị Hoa bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442003327 TB_TREHAN
5 1101172000249 Đề nghị chủ hồ sơ Ngân hàng TMCP Kiên Long bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101172000249 TB_TREHAN
6 2210442005172 Đề nghị chủ hồ sơ Đỗ Văn Tặc bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2210442005172 TB_TREHAN
7 1101271900657 Đề nghị chủ hồ sơ Trường Trung học Phổ thông Bạc Liêu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101271900657 TB_TREHAN
8 1101281900328 Đề nghị chủ hồ sơ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN GIÓ HÒA BÌNH 1. bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101281900328 TB_TREHAN
9 0311512002337 Đề nghị chủ hồ sơ Hàng Quốc Tiếng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311512002337 TB_TREHAN
10 1102061900149 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1102061900149 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
1
7
7
9
4
4
 Đang online: 19