THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 2116252119174 Đề nghị chủ hồ sơ TRẦN VĂN THẠNH bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252119174 TB_TREHAN
2 2116252119183 Đề nghị chủ hồ sơ Ngô Thị Sen bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252119183 TB_TREHAN
3 2316252118890 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Văn Điền bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316252118890 TB_TREHAN
4 2316252118906 Đề nghị chủ hồ sơ Phạm Văn Trung bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316252118906 TB_TREHAN
5 2316252118915 Đề nghị chủ hồ sơ Đặng Thị Út bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316252118915 TB_TREHAN
6 2316252118924 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Văn Thọ bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316252118924 TB_TREHAN
7 2316252118933 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Thị Định bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316252118933 TB_TREHAN
8 2316252118942 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Thị Đẹt bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316252118942 TB_TREHAN
9 2316252118951 Đề nghị chủ hồ sơ Phạm Văn Bé bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316252118951 TB_TREHAN
10 2316252118960 Đề nghị chủ hồ sơ Phan Thị Lượm bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316252118960 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
5
6
4
8
6
7
 Đang online: 27