THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 1820352000012 Đề nghị chủ hồ sơ nguyễn Văn A bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1820352000012 TB_TREHAN
2 1810442004125 Đề nghị chủ hồ sơ Trương Hoàng Hoa bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1810442004125 TB_TREHAN
3 1601111900332 Đề nghị chủ hồ sơ Mã Thị Kim Ngân bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1601111900332 TB_TREHAN
4 2310512002378 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Hoàng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2310512002378 TB_TREHAN
5 2310512002387 Đề nghị chủ hồ sơ Ngô Thành Đô bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2310512002387 TB_TREHAN
6 2010492000235 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thị Xinh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2010492000235 TB_TREHAN
7 1101271900523 Đề nghị chủ hồ sơ Bệnh viện chuyên khoa tâm thần bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101271900523 TB_TREHAN
8 1601722000029 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Mỹ Thó bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1601722000029 TB_TREHAN
9 0703051900225 Đề nghị chủ hồ sơ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP ĐỒNG LÂM bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0703051900225 TB_TREHAN
10 0703051900234 Đề nghị chủ hồ sơ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP ĐỒNG LÂM bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0703051900234 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
7
2
6
2
5
 Đang online: 190