TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.32.24.H04-211015-0123

Họ tên người nộp: nguyễn tuấn anh
Tổ chức/Cá nhân: nguyễn tuấn anh
Địa chỉ: ấp 21
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 15/10/2021
Ngày hẹn trả: 19/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
8
1
4
7
2
 Đang online: 289