THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.26.H04-211124-0032 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Thị Kim Anh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-211124-0032 TB_TREHAN
2 000.00.26.H04-211124-0008 Đề nghị chủ hồ sơ Thạch Thị Phal bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-211124-0008 TB_TREHAN
3 000.00.26.H04-211124-0005 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Bồi bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-211124-0005 TB_TREHAN
4 000.00.12.H04-211029-0309 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Thị Hà bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211029-0309 TB_TREHAN
5 000.00.12.H04-211020-0305 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thống Nhất bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211020-0305 TB_TREHAN
6 000.00.07.H04-211015-0112 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211015-0112 TB_TREHAN
7 000.00.07.H04-211014-0038 Đề nghị chủ hồ sơ Trung tâm Dịch vụ Đô thị bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211014-0038 TB_TREHAN
8 000.00.07.H04-211011-0220 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV CB TS XK Anh Thư bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211011-0220 TB_TREHAN
9 000.00.12.H04-211005-0317 Đề nghị chủ hồ sơ Lâm Thị To bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211005-0317 TB_TREHAN
10 000.00.12.H04-211005-0286 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Thông bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211005-0286 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
8
0
9
1
0
 Đang online: 240