TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Hỏi - Đáp

 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

  Gửi bởi: Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

  Trả lời có tính chất tham khảo

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
    - Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
    - Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;
    - Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
    - Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

  Trả lời bởi: Theo Quyết định số 89 /QĐ-UBND - Ngày: 17/01/2020

Quay lại

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
8
1
7
3
5
 Đang online: 299