TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Đăng ký khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

2 Đăng ký khai tử lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4 Đăng ký lại khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
4
8
9
1
0
8
 Đang online: 124
ipv6 ready