TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.29.28.H04-221130-0249

Họ tên người nộp: Tăng văn biên
Tổ chức/Cá nhân: Tăng văn biên
Địa chỉ: ấp thống nhất
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 30/11/2022
Ngày hẹn trả: 02/12/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
2
9
4
6
7
9
 Đang online: 67