TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-221130-0041

Họ tên người nộp: KHƯƠNG VĂN ÚT
Tổ chức/Cá nhân: cá nhân
Địa chỉ: 4
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 30/11/2022
Ngày hẹn trả: 05/12/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
2
9
4
8
0
6
 Đang online: 85