TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.32.24.H04-211015-0085

Họ tên người nộp: trần văn thứ
Tổ chức/Cá nhân: trần văn thứ
Địa chỉ: ấp 15
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 15/10/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
3
1
3
9
8
 Đang online: 717