TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.19.23.H04-221130-0136

Họ tên người nộp: DIỆP THỊ HÓA
Tổ chức/Cá nhân: LÊ THANH THÚY
Địa chỉ: KHÓM 8
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 30/11/2022
Ngày hẹn trả: 04/01/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
2
9
4
8
5
6
 Đang online: 90