TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-221130-0028

Họ tên người nộp: VÕ THỊ YẾN NHI
Tổ chức/Cá nhân: cá nhân
Địa chỉ: ẤP NỘI Ô
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 30/11/2022
Ngày hẹn trả: 05/12/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
2
9
4
8
4
7
 Đang online: 90