TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-230331-0558

Họ tên người nộp: Dương Văn Hoành
Tổ chức/Cá nhân: Ngô Thị Sen
Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng 1
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 31/03/2023
Ngày hẹn trả: 08/05/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
0
9
3
0
 Đang online: 286
ipv6 ready