TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-230201-0056

Họ tên người nộp: HỒ THẾ VINH
Tổ chức/Cá nhân: HỒ THẾ VINH
Địa chỉ: Ấp Quyết Chiến
Lĩnh vực: Hộ Tịch
Tên hồ sơ: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 01/02/2023
Ngày hẹn trả: 09/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
5
8
4
 Đang online: 106
ipv6 ready