TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.08.H04-230201-0078

Họ tên người nộp: Nguyễn Thanh Tòng
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thanh Tòng
Địa chỉ: Nhà Dài B
Lĩnh vực: Đường bộ
Tên hồ sơ: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 01/02/2023
Ngày hẹn trả: 09/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
9
7
3
 Đang online: 104
ipv6 ready