THÔNG BÁO HỒ SƠ TRỄ HẠN XỬ LÝ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.04.H04-230322-0531 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ - VY.A.VI cho Tăng Thị Yến Thanh có mã biên nhận: 000.00.04.H04-230322-0531 TB_TREHAN
2 000.00.12.H04-230321-0621 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả MTP Đặng Thanh Bình cho Đặng Thanh Bình có mã biên nhận: 000.00.12.H04-230321-0621 TB_TREHAN
3 000.00.12.H04-230321-0294 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Đề nghị hưởng mai táng phí cho đối tượng người có công trừ trần cho Phùng Tấn Ánh có mã biên nhận: 000.00.12.H04-230321-0294 TB_TREHAN
4 000.00.12.H04-230321-0218 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Mai táng phí cho HỒNG XƯƠNG có mã biên nhận: 000.00.12.H04-230321-0218 TB_TREHAN
5 000.00.12.H04-230320-0350 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Trợ cấp một lần cho Nguyễn Công Lý có mã biên nhận: 000.00.12.H04-230320-0350 TB_TREHAN
6 000.00.04.H04-230224-0070 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Dịch vụ Răng hàm giả Nha khoa Mộng Thúy cho Phan Thị Tuyết có mã biên nhận: 000.00.04.H04-230224-0070 TB_TREHAN
7 000.00.04.H04-230206-0398 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Phòng khám chuyên khoa nội tư nhân (ngoài giờ) cho Lê Minh Huy có mã biên nhận: 000.00.04.H04-230206-0398 TB_TREHAN
8 000.21.25.H04-221024-0359 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Đăng ký khai sinh cho Hồ Nguyễn Gia Hạo có mã biên nhận: 000.21.25.H04-221024-0359 TB_TREHAN
9 000.00.12.H04-220602-0093 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Đính chính thông tin trên BMLS. Phạm Minh Tâm cho Phạm Thị Nhẫn (ls. Phạm Minh Tâm ) có mã biên nhận: 000.00.12.H04-220602-0093 TB_TREHAN
10 000.00.12.H04-220321-0077 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Ls. Nguyễn Thanh Bình cho Nguyễn Xuân Trường (LS. Nguyễn Thanh Bình) có mã biên nhận: 000.00.12.H04-220321-0077 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
9
4
2
 Đang online: 93
ipv6 ready