TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3626182002952

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Đỗ Văn Hải
Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh II
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 14/05/2021
Ngày hẹn trả: 18/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
9
9
7
0
7
 Đang online: 227