THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.04.H04-210617-0339 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Tấn Hưng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210617-0339 TB_TREHAN
2 000.00.04.H04-210617-0336 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Tiện bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210617-0336 TB_TREHAN
3 000.00.07.H04-210615-0491 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại N Muối bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210615-0491 TB_TREHAN
4 000.00.04.H04-210611-0346 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Thị Quỳnh Như bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210611-0346 TB_TREHAN
5 000.00.04.H04-210609-0568 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Trần Phú bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210609-0568 TB_TREHAN
6 000.00.27.H04-210609-0176 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thị Thủy (Lê Thị Phỉ) bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.27.H04-210609-0176 TB_TREHAN
7 000.00.07.H04-210608-0163 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Công trình - Hòa Bình bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210608-0163 TB_TREHAN
8 000.00.07.H04-210604-0350 Đề nghị chủ hồ sơ CHÙA VĨNH ĐỨC bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210604-0350 TB_TREHAN
9 000.00.07.H04-210531-0213 Đề nghị chủ hồ sơ Nhà máy may VINATEX Bạc Liêu thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Tổng Công ty dệt may miền Nam-VINATEX bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210531-0213 TB_TREHAN
10 000.00.12.H04-210528-0352 Đề nghị chủ hồ sơ Lâm Quốc Văn bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210528-0352 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
9
9
1
3
5
 Đang online: 265