TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-230324-0335

Họ tên người nộp: lâm hoàng thắng
Tổ chức/Cá nhân: cao thị chu
Địa chỉ: bửu 1
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 24/03/2023
Ngày hẹn trả: 31/03/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
3
8
0
2
9
 Đang online: 94
ipv6 ready