TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mã thủ tục hành chính: 1.001653.000.00.00.H04
Đơn vị: UBND Xã Châu Hưng A
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực
Bảo Trợ Xã Hội
Bộ thủ tục hành chính Cấp Xã
Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Giấy xác nhận khuyết tật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng Cấp xã
Căn cứ pháp lý

51/2010/QH12 - Luật 51/2010/QH12 - Người khuyết tật - 17-06-2010 - Quốc Hội

28/2012/NĐ-CP - Nghị định 28/2012/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật  - 10-04-2012 -  Chính phủ

File đính kèm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú
Bước 2: Sau 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c, Khoản 2 Điều 8 (trường hợp người đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật do nguyên nhân thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật; người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 Mục IV Mẫu số 02 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH thì thực hiện xác định lại mức độ khuyết tật

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH) 1 0 Tải về
Những trường hợp cụ thể
Số bộ hồ sơ 1
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý

51/2010/QH12 - Luật 51/2010/QH12 - Người khuyết tật - 17-06-2010 - Quốc Hội

28/2012/NĐ-CP - Nghị định 28/2012/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật  - 10-04-2012 -  Chính phủ

TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
- Cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật trong những trường hợp sau: + Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác; + Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được. - Cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong những trường hợp sau: + Thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật; + Mất Giấy xác nhận khuyết tật; + Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 Mục IV Mẫu số 02 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH.

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
7
0
0
8
0
 Đang online: 97
ipv6 ready