Hiển thị 1 - 10 of kết quả

STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 1193/QĐ-UBND 26/06/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu Tập tin
2 56/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tiếp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu Tập tin
3 61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tập tin
4 877/QĐ-TTg 18/07/2018 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019 Tập tin
5 78/2018/NĐ-CP 05/07/2016 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Tập tin
6 03/2018/TT-BXD 22/07/2016 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Tập tin
7 61/2018/NĐ-CP 13/07/2016 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tập tin
8 37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Tập tin

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
1
4
1
3
4
 Đang online: 108
ipv6 ready