TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
1
4
3
6
2
 Đang online: 80
ipv6 ready