TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.23.H04-230209-0194

Họ tên người nộp: Lý Thanh Giang
Tổ chức/Cá nhân: Lý Thanh Giang
Địa chỉ: Khóm 2
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 09/02/2023
Ngày hẹn trả: 15/03/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
9
3
6
 Đang online: 98
ipv6 ready