TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-230209-0290

Họ tên người nộp: Trương Thị Hẵng
Tổ chức/Cá nhân: Trương Văn Vững
Địa chỉ: trung điền
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 09/02/2023
Ngày hẹn trả: 23/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
7
3
9
 Đang online: 153
ipv6 ready