TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-230208-0144

Họ tên người nộp: BÙI NGỌC MỴ
Tổ chức/Cá nhân: BÙI NGỌC MỴ
Địa chỉ: Ấp Hiệp Vinh
Lĩnh vực: Hộ Tịch
Tên hồ sơ: Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 08/02/2023
Ngày hẹn trả: 09/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
9
4
1
 Đang online: 98
ipv6 ready