TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.26.H04-230208-0398

Họ tên người nộp: Nguyễn Văn Thành
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: A61po An Nghiệp
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 08/02/2023
Ngày hẹn trả: 23/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
7
9
2
 Đang online: 182
ipv6 ready