TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-230208-0042

Họ tên người nộp: LÂM VĂN MỚI
Tổ chức/Cá nhân: cá nhân
Địa chỉ: 2A
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 08/02/2023
Ngày hẹn trả: 13/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
7
9
7
 Đang online: 179
ipv6 ready