TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Mã thủ tục hành chính: 1.001909.000.00.00.H04
Đơn vị: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực
Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
Bộ thủ tục hành chính Cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp qua trực tuyến

Thời hạn giải quyết Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
Kết quả thực hiện
Biên bản thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được ký giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số C82-HD, cơ quan BHXH chuyển tiền trả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng Cấp tỉnh
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 14-11-2008
46/2014/QH13 Luật 46/2014/QH13 13-06-2014
146/2018/NĐ-CP Nghị định 146/2018/NĐ-CP 17-10-2018
102/2018/TT-BTC Thông tư 102/2018/TT-BTC 14-11-2018
File đính kèm
Trình tự thực hiện
Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc việc KCB đối với người bệnh) cơ sở KCB BHYT phải gửi dữ liệu điện tử lên Cổng Thông tin giám định BHYT, dữ liệu phát sinh vào những ngày cuối của tháng hoặc của quý hoặc của năm đến Cổng Thông tin giám định BHYT trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp.
- Trong thời gian 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở KCB BHYT lập bảng Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT (mẫu C79-HD) tháng trước và gửi cho cơ quan BHXH.
- Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở KCB BHYT gửi Báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của quý trước cho cơ quan BHXH.

Bước 2.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 Bảng tổng hợp chi phí KCB của người tham gia BHYT (theo mẫu số C79-HD ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC). 1 0 Tải về
Những trường hợp cụ thể
Số bộ hồ sơ 1
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 14-11-2008
46/2014/QH13 Luật 46/2014/QH13 13-06-2014
146/2018/NĐ-CP Nghị định 146/2018/NĐ-CP 17-10-2018
102/2018/TT-BTC Thông tư 102/2018/TT-BTC 14-11-2018
TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
3
3
6
6
 Đang online: 129
ipv6 ready