TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.29.27.H04-220114-0296

Họ tên người nộp: mã thị chu
Tổ chức/Cá nhân: tạ văn xốn
Địa chỉ: ấp béc hen lớn
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 14/01/2022
Ngày hẹn trả: 21/01/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
8
3
5
4
1
5
 Đang online: 223