TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.24.H04-220114-0300

Họ tên người nộp: HUỲNH VƯƠNG MINH HẢI
Tổ chức/Cá nhân: VƯƠNG THỊ KHÁ
Địa chỉ: Khóm 4
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 14/01/2022
Ngày hẹn trả: 02/03/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
8
3
4
8
1
5
 Đang online: 211