TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.24.H04-220114-0347

Họ tên người nộp: NGUYỄN THỊ SOI
Tổ chức/Cá nhân: ĐẶNG TUẤN NGHĨA
Địa chỉ: khóm 1
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 14/01/2022
Ngày hẹn trả: 17/01/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
8
3
5
1
4
6
 Đang online: 229