THÔNG BÁO HỒ SƠ TRỄ HẠN XỬ LÝ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.11.H04-220114-0366 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Cấp mới cho CÔNG TY TNHH QUỲNH TRÂN BẠC LIÊU (CỬA HÀNG XĂNG DẦU QUỲNH TRÂN BẠC LIÊU) có mã biên nhận: 000.00.11.H04-220114-0366 TB_TREHAN
2 000.00.11.H04-220111-0182 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Hết hạn cho DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HOÀNG KIM ĐH có mã biên nhận: 000.00.11.H04-220111-0182 TB_TREHAN
3 000.00.11.H04-220110-0014 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thay đổi đầu mối cho DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH LIÊM có mã biên nhận: 000.00.11.H04-220110-0014 TB_TREHAN
4 000.00.11.H04-220106-0419 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Hết hạn cho CHI NHÁNH XĂN DẦU SỐ 8 - CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THẢO BẠC LIÊU có mã biên nhận: 000.00.11.H04-220106-0419 TB_TREHAN
5 000.00.11.H04-220105-0060 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Hết hạn cho CHI NHÁNH XĂNG DẦU 1 - CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THẢO BẠC LIÊU có mã biên nhận: 000.00.11.H04-220105-0060 TB_TREHAN
6 000.00.11.H04-220105-0065 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Hết hạn cho CHI NHÁNH XĂNG DẦU SỐ 7 - CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THẢO BẠC LIÊU có mã biên nhận: 000.00.11.H04-220105-0065 TB_TREHAN
7 000.00.11.H04-220105-0073 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Hết hạn cho CHI NHÁNH XĂNG DẦU SỐ 5 - CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THẢO BẠC LIÊU có mã biên nhận: 000.00.11.H04-220105-0073 TB_TREHAN
8 000.00.11.H04-211228-0473 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thay đổi đầu mối cho DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG THANH LIÊM có mã biên nhận: 000.00.11.H04-211228-0473 TB_TREHAN
9 000.00.11.H04-211227-0092 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Hết hạn cho DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN THANH TÙNG có mã biên nhận: 000.00.11.H04-211227-0092 TB_TREHAN
10 000.00.11.H04-211227-0190 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thay đôi đầu mối và hết hạn cho DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH VUI có mã biên nhận: 000.00.11.H04-211227-0190 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
8
3
5
0
6
7
 Đang online: 271