THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.29.H04-220118-0276 Đề nghị chủ hồ sơ LÂM VĂN KHỞI bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.29.H04-220118-0276 TB_TREHAN
2 000.00.04.H04-220118-0050 Đề nghị chủ hồ sơ Dương Thanh Xuân bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-220118-0050 TB_TREHAN
3 000.00.29.H04-220114-0077 Đề nghị chủ hồ sơ NGUYỄN THỊ THÚ bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.29.H04-220114-0077 TB_TREHAN
4 000.00.04.H04-220114-0144 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thị Kim Dung bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-220114-0144 TB_TREHAN
5 000.00.04.H04-220113-0345 Đề nghị chủ hồ sơ Mai Ngọc Huyền bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-220113-0345 TB_TREHAN
6 000.00.04.H04-220111-0400 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thúy An bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-220111-0400 TB_TREHAN
7 000.00.04.H04-220111-0407 Đề nghị chủ hồ sơ Hồ Thị Hằng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-220111-0407 TB_TREHAN
8 000.00.04.H04-220111-0459 Đề nghị chủ hồ sơ Huỳnh Huệ Linh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-220111-0459 TB_TREHAN
9 000.00.26.H04-211231-0086 Đề nghị chủ hồ sơ Đinh Văn Vững bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-211231-0086 TB_TREHAN
10 000.00.07.H04-211228-0291 Đề nghị chủ hồ sơ CHÙA PHỔ ĐÀ bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211228-0291 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
8
3
5
3
0
9
 Đang online: 257