Tin cải cách hành chính

Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

12:00 AM 27/02/2019

Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa được ban hành.

Nội dung phối hợp của Quy chế bao gồm: Phối hợp thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; phối hợp trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi đến; phối hợp trong kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; thực hiện công khai trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Đối với hình thức phản ánh, kiến nghị thông qua Phiếu lấy ý kiến, cơ quan nào gửi Phiếu lấy ý kiến thì cơ quan đó tiếp nhận phản ánh, kiến nghị./.

Chi tiết

Các tin đã đưa:

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
1
3
1
0
 Đang online: 105
ipv6 ready