Tin cải cách hành chính

Chương trình cải cách hành chính của tỉnh: Hiệu quả bước đầu

12:00 AM 08/01/2019

Qua thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, phần lớn các loại hồ sơ, TTHC đã được đơn giản hóa, công khai hóa, những loại thủ tục không còn phù hợp đã được loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, quy trình giải quyết công việc hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định trên 250 TTHC ở nhiều lĩnh vực.
Qua thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, phần lớn các loại hồ sơ, TTHC đã được đơn giản hóa, công khai hóa, những loại thủ tục không còn phù hợp đã được loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, quy trình giải quyết công việc hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định trên 250 TTHC ở nhiều lĩnh vực.    Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chủ động thực hiện việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng theo trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đồng thời giao Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn chuyển tiếp khi áp dụng luật mới. Ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến hết ngày 31/12/2016.

Các tin đã đưa:

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
1
2
6
8
 Đang online: 101
ipv6 ready