Tin cải cách hành chính

Cải cách hành chính: Động lực phát triển kinh tế - xã hội

12:00 AM 08/01/2019

Nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong rất nhiều thành tựu đạt được, lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC) cũng có nhiều kết quả ấn tượng. CCHC, trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đã tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Những thành tựu Kết quả thực hiện CCHC đã có những đóng góp tích cực đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mức độ thu hút đầu tư của tỉnh cao hơn những năm trước, môi trường sản xuất - kinh doanh được cải thiện, tỷ lệ thành lập doanh nghiệp tăng hơn 30% so với năm 2016, thực hiện thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Việc đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư, triển khai thực hiện dự án. Một trong các chỉ số mà Bạc Liêu đã “lội ngược dòng” ngoạn mục chính là chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Qua các dữ liệu được công bố cho thấy, trong 6 năm (từ 2011 - 2016), kết quả chỉ số PAPI của Bạc Liêu có mức độ cải thiện thấp, không đồng đều và chưa bền vững (năm 2012 xếp thứ 55/63; năm 2013 xếp thứ 42/63, năm 2014 xếp thứ 38/63; năm 2015 xếp thứ 38/63; năm 2016 xếp thứ 60/63) nằm trong nhóm trung bình thấp và nhóm thấp nhất. Năm 2017, kết quả công bố chỉ số PAPI, Bạc Liêu xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố, nằm trong tốp đầu bảng. Kết quả trên chính là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cả tỉnh. Năm 2017, chỉ số CCHC của tỉnh được Bộ Nội vụ xác định dựa trên kết quả điểm đánh giá của hai nhóm tiêu chí: đánh giá kết quả thực hiện CCHC và đánh giá tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đánh giá, Bạc Liêu nằm trong nhóm các tỉnh được xếp loại khá có chỉ số đạt trên 70%, hạng thứ 36 với số điểm 76,89 (trong đó điểm thẩm định là 47,79, tăng 7,04 điểm; điểm điều tra xã hội học là 29,1, tăng 0,5 điểm), so sánh với năm 2016, số điểm cao hơn là 5,77 điểm, hạng xếp loại tăng 9 hạng (từ hạng 45 tăng lên hạng 36). Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội Năm 2017, Bộ Nội vụ đã gắn kết bộ chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SiPAS) và kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội là minh chứng mang tính chất tổng hợp để đánh giá tác động của CCHC. Từ những kết quả trên đã giúp cho chỉ số SiPAS của Bạc Liêu đạt 89,66%, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm 31 tỉnh, thành phố đạt điểm tối đa (12 điểm) có mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đánh giá về sự phục vụ đạt từ 80% trở lên. Ở góc độ phát triển kinh tế - xã hội, sự ảnh hưởng của CCHC thể hiện ở mức độ thu hút đầu tư của tỉnh, tỷ lệ thành lập doanh nghiệp và thực hiện thu ngân sách hàng năm. Điểm tối đa được quy định là 3,5 điểm, Bạc Liêu đạt 3 điểm. Trong đó, điểm thu hút đầu tư của tỉnh đạt tối đa, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm tăng 30% trở lên, thực hiện thu ngân sách trong năm vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Điển hình như tại Sở KH-ĐT, xác định cải cách TTHC là khâu đột phá, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, sở liên tục cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, tiếp tục rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, tăng cường công tác hướng dẫn chuyên môn, tạo môi trường thân thiện, gần gũi, không ngừng tìm tòi những giải pháp, sáng kiến để thuận tiện trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Sở cũng xây dựng và đưa vào thực hiện đề án hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp tại nhà, tạo bước đột phá về cải cách TTHC, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp ở tại nhà vẫn làm được thủ tục đăng ký.

Các tin đã đưa:

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
1
2
6
3
 Đang online: 101
ipv6 ready