Tin cải cách hành chính

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

12:00 AM 07/01/2019

Chỉ thị Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Qua tổng kết thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn I công tác triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện trong các cơ quan, đơn vị còn chậm so với yêu cầu kế hoạch; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa thường xuyên trên các phương tiện thông tin của tỉnh và địa phương; một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện “một cửa” nhưng còn hình thức, chưa công khai minh bạch, đầy đủ các quy trình thủ tục hành chính, phí, lệ phí; có lúc, có nơi còn biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà, chưa tận tình hướng dẫn thủ tục hành chính, biểu mẫu hồ sơ cho tổ chức và công dân đã ảnh hưởng không tốt đến đời sống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh gây bất bình trong nhân dân.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” trên địa bàn tỉnh, ngày 03 tháng 04 năm 2007 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND  yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tập trung thực hiện một số công việc sau đây:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ trực thuộc trực tiếp làm việc với công dân, tổ chức, doanh nghiệp, những nơi tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện ngay việc niêm yết công khai toàn bộ quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết hồ sơ; mức thu phí, lệ phí hành chính cụ thể từng nội dung, vụ việc theo quy định của pháp luật; họ tên, chức vụ của những cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của tổ chức và công dân của cơ quan, đơn vị phải có hộp thư góp ý để tiếp nhận ý kiến của nhân dân phản ánh về quy trình, thủ tục hành chính; những việc làm sai trái, phiền hà, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Riêng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh và Ban chỉ đạo cải cách hành chính các huyện, thị xã đến đầu Quý II-2007 phải thiết lập số điện thoại đường dây nóng và thông báo rộng rãi để nhân dân được biết.

3. Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận “một cửa” có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo trình độ, năng lực nắm vững các yêu cầu về hồ sơ; có khả năng hướng dẫn việc hoàn tất hồ sơ và có thái độ giao tiếp niềm nở, tận tình trong công việc; khi làm việc trực tiếp với tổ chức và công dân tại trụ sở phải đeo thẻ công chức. Đồng thời, thường xuyên tăng cường công tác giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân.

4. Tiếp tục việc thực hiện rà soát, sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các quy định về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức và công dân; kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, thủ tục rườm rà, chồng chéo và những loại giấy tờ không cần thiết. Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã phải xây dựng quy chế kiểm tra thường xuyên trong nội bộ để kịp thời phát hiện, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh bạch dễ phát sinh tiêu cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính với tổ chức và công dân.

5. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp. Đối với cấp huyện, thị xã bố trí phòng Nội vu - Lao động, thương binh, xã hội là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo các cấp xây dựng quy chế làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ đột xuất về công tác cải cách hành chính.

6. Định kỳ hàng tháng, Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bạc Liêu xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán những hành vi vi phạm, sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, động viên, cổ vũ những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

7. Áp dụng thí điểm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” theo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2006 – 2010:

    a) Sở Kế hoạch – Đầu tư khẩn trương xây dựng và trình dự thảo Đề án cơ chế “một cửa liên thông” trong thực hiện cải cách về thành lập doanh nghiệp. Dự thảo Đề án gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh trong tháng 4/2007;

    b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chọn từ 1 đến 2 xã, phường, thị trấn áp dụng cơ chế “một cửa liên thông” về lĩnh Đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Dự thảo Đề án gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh trong tháng 5/2007;

8. Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc việc công khai hoá về quy trình, thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính, kết quả xử lý các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết.

9. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Nội vụ tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Các tin đã đưa:

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
1
4
5
7
 Đang online: 90
ipv6 ready