TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.27.H04-230201-0061

Họ tên người nộp: ĐẶNG VĂN QUỐC
Tổ chức/Cá nhân: ĐẶNG VĂN QUỐC
Địa chỉ: ấp Ngọc Được
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 01/02/2023
Ngày hẹn trả: 02/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
7
6
3
 Đang online: 175
ipv6 ready