TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.27.H04-230201-0048

Họ tên người nộp: ĐẶNG VĂN NHÍ
Tổ chức/Cá nhân: ĐẶNG VĂN NHÍ
Địa chỉ: ấp Ngọc Được
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký lại khai sinh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 01/02/2023
Ngày hẹn trả: 02/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
5
3
7
 Đang online: 93
ipv6 ready