TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-230201-0541

Họ tên người nộp: Văn Thúy An
Tổ chức/Cá nhân: Văn Thúy An
Địa chỉ: ấp Nam Thạnh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 01/02/2023
Ngày hẹn trả: 13/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
7
9
9
 Đang online: 181
ipv6 ready