TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-230201-0066

Họ tên người nộp: ĐINH VĂN KHƯƠNG
Tổ chức/Cá nhân: cá nhân
Địa chỉ: Phước 3B
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 01/02/2023
Ngày hẹn trả: 07/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
6
0
1
 Đang online: 104
ipv6 ready